O nas

Fundacja inicjatywy artystyczne “Unisson”

Nasz zespół

 

 
Bogdan Nikiruy - Fundator/Prezez Zarządu
Pomysłodawca, nauczyciel, muzyk, działacz, organizator festiwali, projektów kulturalnych i edukacyjnych
 
Iaroslav Liashok – Członek Zarządu
Władza ustawodawcza, dystrybucja finansów, muzyk, działacz, organizator festiwali i projektów kulturalnych i edukacyjnych

 

Nasze koledzy i partnerzy:


Sergiy Garkavy - artysta, malarz, designer, architekt, art-dyrektor Klubu "Argo" (Bilgorod-Dnistrovskyi) kurator Wchodnio-Europejskiej Galerii "Młyn" w Muzeum Młynarstwa i Wsi "Młyn" w Ustrzykach Dolnych, organizator pleneru "Kolor Oksamytu". Julia Honcharuk - malarz, organizator projektów, przeszły członek zarządu Evgeniy Karvackyi - akustyk, doradca techniczny, muzyk, realizator dźwięku, realizator projektów. 

 

Olena Horohovska - PR, promocja, koordynator projektów, realizator projektów Roman Kotsar - wsparcie techniczne, koordynacja projektów, realizacja projektów

 

 

 

Informacja ogólna:

Fundacja Inicjatywy Artystyczne “UNISSON”

NIP 8133680446  REGON 181022580  KRS 0000475895

Konto: PKO BP 50 1020 4391 0000 6002 0171 6729

 

 

Fundacja Inicjatywy Artystyczne "UNISSON":

- założona w 2013 r.

- działalność obejmuje UE i cały świat

- realizowane projekty w takich krajach jak: Polska, Slowacja, Ukraina, Rumunia, Łotwa, Węgrzy, Szwajcaria

 

Branża:

- kultura

- sztuka

- edukacja

- turystyka

 

Fundacja organizuje:

- koncerty

- festiwale

- plenery malarskie

- ekspedycje folklorystyczne

- wymiany młodzieżowe, dziecięce

- jarmarki

- spektakli teatralne

- trasy koncertowe

 

Zajmujemy się:

- pełny support estradowych, jazzowych, folkowych i innych alternatywnych gatunków zespołów i artystów, studentskie dziecięce zespoły, chóry, orkiestry, profesjonalne i amatorskie zespoły:

- organizacja koncertów

- logistyka

- transport

- dokumentalne formalnośći

- nagłośnieniem i techniczną obsługą wydarzeń artystycznych

 

Osiągnięcia w cyfrach:

- 157 koncertów

- 1300 uczestnikow

- 9 festiwali

- 6 projektów

- 8 plenerów malarskich

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 2. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 3. wymiana doświadczenia między dziećmi i młodzieżą,
 4. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,
 5. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwalów,
 6. organizowanie wycieczek poznawczych, w szczególności odwiedzenie muzeów, miejsc historycznych, edukacyjnych, atrakcyjnych oraz rozrywkowych,
 7. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 9. promowanie różnych kultur oraz zwyczajów,
 10. promowanie sztuki w szczególności: muzyki, tańca, śpiewów, malarstwa, fotografii, rękodzielnictwa, teatru, kina,
 11. działalność i współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które potrzebują pomocy w szczególności: organizowanie imprez/turów kulturowo-edukacyjno-poznawczych, warsztatów, szkoleń,
 12. finansowanie prac osób twórczych, dzieł sztuki a ich wydawnictwo,
 13. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, konferencje, pikników, mistrzostw, targów oraz innych imprez,
 14. promocję i organizację wolontariatu,
 15. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Statut Fundacji Inicjatywy Artystyczne UNISSON.doc